Bejelentette a kormány a százmilliárdos GINOP pályázati menetrendet!

Az idénre várható 133 különböző, közel 300 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázat jelentős részének irányai derültek ki a legfrissebb Magyar Közlönyből (Kormány 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata) Ez alapján 64 különféle gazdaságfejlesztési pályázat meghirdetésére van lehetőség idén. A különböző gazdaságfejlesztési pályázatokra a KKV-k tehát jóval 300 milliárd forint feletti forrásokkal számolhatnak, és akár már áprilistól benyújthatják projektötleteiket az egyes kiírásokra. (Kizárólag a konvergencia régiókban)

Mit jelent ez?

A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretébe tartozik egyebek mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére szánt 80 milliárd forint. Ugyanez a cégkör termelési kapacitásainak bővítésére kombinált hiteltermék keretében juthat forráshoz, 20 milliárd forint összegben.

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás körébe tartozik egyebek között a vállalatok önálló, illetve együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása. A két kategóriára külön-külön 25-25 milliárd forint jut.

Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás legnagyobb támogatási tétele az újgenerációs elérési hálózat tervező keretrendszerre (NGA) és körzethálózatok fejlesztésére tervezett 68 milliárd forint, amelyhez kombinált hiteltermék keretében lehet hozzájutni.

Az energiáról szóló 4. prioritás körében háromszor 6 milliárd forintra lehet pályázni. A célok a következők: épületenergetikai fejlesztések, épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, illetve helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.

A foglalkoztatásról szóló 5. prioritásban a legnagyobb összeg – 102 milliárd forint – az út a munkaerőpiacra programra jut.

A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás keretében 30 milliárd forint költhető az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzésére.

A turizmusról szóló 7. prioritás négy tétele közül kiemelkedik a tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása, 10 milliárd forintból.

Lesz a visszatérítendő forrás:

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritásból kiemelkedik a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére fordítható 44 milliárdos hitel, valamint az ugyanennek a vállalati körnek szánt, kapacitásbővítést szolgáló kombinált hitel 30 milliárd forintos kerete.

 

Felhívás Kódszáma Felhívás neve Várható megjelenés Keretösszeg 2015-re
(Mrd Ft)
Elbírálás menete
Vállalkozás fejlesztés
GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásbővítése 2015.04.01 80 egyszerűsített – automatikus
GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban 2015.04.01 5 egyszerűsített – automatikus
GINOP-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásbővítése kombinált hiteltermék keretében 2015.08.01 20 egyszerűsített – automatikus
GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 2015.06.01 6 standard – pontozásos
GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 2015.06.01 4 standard – pontozásos
GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása
2015.04.01 5 egyszerűsített – automatikus
GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 2015.05.01 8,3 kiemelt
K+F – Innováció
GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 2015.12.01 25 standard – pontozásos
 GINOP-2.1.2  Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása  2015.12.01 25  standard – pontozásos
 GINOP-2.3.2  Stratégiai K+F műhelyek kiválósága  2015.06.01 10
 GINOP-2.1.5  Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)  2015.10.01 6  egyszerűsített – automatikus
 GINOP-2.1.6  Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében  2015.08.01 13,3  standard – pontozásos
 GINOP-2.2.1  K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek  2015.07.01 25  standard – pontozásos
 GINOP-2.2.2  K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások  2015.07.01 15  standard – pontozásos
 GINOP-2.3.1  Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése  2015.12.01 3,5  standard – pontozásos
 GINOP-2.3.2  Stratégiai K+F műhelyek kiválósága  2015.07.01 10  egyszerűsített – automatikus
 GINOP-2.3.3  K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás  2015.07.01 25  standard – pontozásos
IT – info-kommunikáció
GINOP-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.07.01 4+5 egyszerűsített – automatikus
Energia, energetika
GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések 2015.06.01 6 standard – pontozásos
GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrással kombinálva 2015.06.01 6 standard – pontozásos
GINOP-4.1.3 Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 2015.06.01 6 standard – pontozásos
Foglalkoztatás
GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 2015.04.01 102 kiemelt
GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 2015.12.01 3 egyszerűsített – automatikus
Versenyképes munkaerő, képzés
GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 2015.04.01 5 egyszerűsített – automatikus
Turizmus
GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 2015.08.01 3 kiemelt
GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 2015.08.01 4 standard – pontozásos
GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 2015.08.01 4,5 standard – pontozásos
Pénzügyi eszközök
GINOP-8.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL 2015.05.01 10 május
GINOP-8.1.4-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.06.01 20 június
GINOP-8.2.4-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében 2015.05.01 47,40 május
GINOP-8.3.4-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.05.01 1,72 május
GINOP-8.3.4-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.07.01 1 július
GINOP-8.3.4-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.07.01 2,50 július
GINOP-8.3.4-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.05.01 5 május
GINOP-8.3.4-3.2.3 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 2015.05.01 1,5 május
GINOP-8.3.4-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében 2015.09.01 2,5 szeptember
GINOP-8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL 2015.05.01 44 május
GINOP-8.4.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében 2015.06.01 30 június

 

Fontosabb változások:

Mik a várható fő változások 2015-től?

  • Fejlesztési források 60%-a kifejezette gazdaságfejlesztésre irányul
  • E-ügyintézés lett a papíralapú helyett, csökkentek az adminisztrációs terhek
  • Biztosíték nyújtás egyszerűsítése, egyes esetekben kiváltása
  • Az eddigieknél nagyobb hangsúly a visszatérítendő támogatásokra
  • 25% előleg igényelhető (gördülő előleg = csak projekt végén kell a saját erőt biztosítani)

Kiemelt ágazatok: biotechnológiai ipar, elektronikai ipar, gépipar, gyógyszeripar, információ és telekommunikációs technológia ipar, járműipar, élelmiszeripar, regionális szolgáltató központok, turizmus, mezőgazdaság (állattenyésztés, kertészet), kreatív ipar

Előnyt jelent: akkreditált klaszter tagság, foglalkoztatás vállalása, egyes pályázatoknál vállalati együttműködés
Mire lesz tehát igényelhető támogatás idén?

Eszközbeszerzés, információs technológia-fejlesztés, építés, telephelyvásárlás, foglalkoztatás és képzés, K+F, megújuló energia és energiahatékonyság!

Rákossy Balázs, a tárca európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára hangsúlyozta: a foglalkoztatás és a versenyképesség növelésére épülő gazdaságfejlesztéshez a legközvetlenebb módon a GINOP járul hozzá. A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztési operatív programban, nyolc prioritást meghatározva, összesen 2733 milliárd forint támogatási lehetőség nyílik meg a gazdasági szereplők számára.

A GINOP 1. prioritása a kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. Ezek a pályázati felhívások az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzájárulnak. Ebben az évben az NGM mintegy 12 pályázati felhívást fog meghirdetni, összesen csaknem 145 milliárd forint keretösszegben.

A 2. prioritás területe a kutatás és fejlesztés támogatása, amely kulcsfontosságú a modern Magyarország jövője szempontjából – közölte az államtitkár. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban az iparágakon átívelő szemléletmóddal azokat a technológiákat támogatja, amelyeknek továbbgyűrűző hatásai vannak. A korábbi szemlélethez képest kiemelkedő változás, hogy a vállalati szféra mellett a tudományos nonprofit szektor támogatása is hangsúlyossá válik. Az idén csaknem 210 milliárd forint értékben 13 pályázati felhívást hirdet meg a tárca.

Kifejtette: az infokommunikációs fejlesztések a GINOP 3. tengelye, amelyek a 2014-2020-as időszakban kiemelt területként jelennek meg. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását. Itt 13, csaknem 95 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívás célozza majd alapvetően a kkv-szektort.

Az energia témakör a 4. prioritás, a pályázati felhívások itt az operatív program versenyképességet támogató stratégiájához illeszkedve a vállalkozói szféra költséghatékony energiatermelését és energiafelhasználását ösztönzik majd. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai fejlesztése, a foszilis energia felhasználásának csökkentése, valamint a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása. Az idei év során várhatóan három felhívás 18 milliárd forint értékben ad lehetőséget kizárólag kkv-knak az ország energiafüggőségének mérséklésére.

A GINOP 5. prioritásaként jelenik meg a teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási hajlandósága, valamint foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. Az álláskeresők eredményes munkaerő piaci integrációja megkívánja a minőségi, megfelelően célzott és egyénre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáférhetőségét. Kiemelt szerepet kap a kkv szektor, a magas élőmunka-igényű ágazatok, a turizmus, emellett pedig a társadalmi célú vállalkozások fejlesztéseinek segítése. Idén várhatóan hét pályázati felhívás jelenik meg 130 milliárd forint keretösszegben.

Négy pályázati felhívást meghirdetését tervezi a szaktárca 44 milliárd forint értékben a 6. prioritás, azaz az oktatás és képzés témakörben. A foglalkoztatási célok teljesülésének egyik legfontosabb feltétele a munkaerő minőségének javulása. Kiemelt célcsoport az időskorúak, a leszakadó társadalmi csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott térségekben élők. Emellett a rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a prioritás támogatja a munkahelyi képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében.

A 2014-2020-as forrásokról szóló brüsszeli tárgyalások egyik nagy sikere volt Magyarország számára, hogy a gazdaságfejlesztési célok közé a turizmus is bekerülhetett – hangsúlyozta az államtitkár. Az idén a 7. prioritás alatt olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél, amelyek egymástól jól megkülönböztethetők. Ebben az évben négy felhívás meghirdetését tervezi a tárca 21,5 milliárd forint értékben.

A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök. A tapasztalatok szerint a kkv-k nehezebben jutnak banki finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a bankoknak kis projekteket nem éri meg finanszírozni. A magyar kormány ezért kedvezményes hitel-, garancia- és tőkeprogramokkal segíti a termelő és szolgáltató kkv-k, a kutatási és innovációs projektek, az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználási arányának növekedését. Kiemelt célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és start-up cégek. Az év során 170 milliárd forint értékben 12 pénzügyi termék pályázati felhívásának megjelenésére lehet számítani.

A 2014 -2020-as források keretében kiírt pályázatokon való sikeres elindulás várható feltétele lesz az építési engedélyhez kötött tevékenységekhez szükséges engedélyek előzetes beszerzése. Amennyiben felmerült önben ,hogy vállalkozását valamely területen pályázati keretből fejlesztené, kérem keressen bennünket mielőbb, állítsuk össze a pályázatát közösen! Mi a sikeres pályáztatás minden elemében hathatós segítségére leszünk, keressen bennünket, fejlesszük közösen a vállalkozását!

Ha a pályázatokkal kapcsolatban segítségére tudunk lenni, vegye fel velünk a kapcsolatot!